Komplexní služby pro údržbu zeleně

ÚDRŽBA ZELENĚ A TRÁVY

V rámci naší činnosti týkající se údržby zeleně se zabýváme sekáním trávy i mulčováním trávy. Sekání zajišťujeme jak se sběrem trávy i bez. Poradíme si s menšími i velkými plochami, ať už se jedná o parky, fotbalová hřiště či veřejná prostranství. Problém pro nás nejsou ani svahy a těžko dostupná místa, která poskytují stížené podmínky.

Pokud potřebujete vaše okolí zazelenit, obraťte se na nás ohledně založení nového trávníku. Po ujasnění budoucí funkce, zdali bude trávník sloužit pro užitkové či okrasné účely, zvolíme ten nejvhodnější postup i dobu pro založení trávníku, aby byl výsledek co nejlepší. Trávník zakládáme výsevem či pokládkou předpěstovaného trávníku či travního koberce

Nejenom během podzimu, ale i v rámci celého roku během údržby zajišťujeme hrabání trávy a sběr listí, které je nezbytné pro udržované zelené plochy. Poradíme si také s likvidací náletových dřevin v obcích i městech, zejména podél cest a v těžce přístupných místech. Tam, kde je potřeba prostor naopak více prozelenit vysazujeme stromy a keře. Po konzultaci se zadavatelem rádi doporučíme vhodnou zeleň dle funkce, vzhledu i údržbovosti. Zajišťujeme také bezpečné kácení stromů, volné i směrové, dle druhu, vrůstu stromu i okolních podmínek. Samozřejmostí v rámci všech námi nabízených prací je odvoz a likvidace vzniklého bioodpadu.

Pokud hledáte spolehlivého partnera, který se postará o údržbu veřejné zeleně, ale zajistí u veškeré související práce, neváhejte se na nás obrátit!